Vi är Hegeli Public Affairs

Public Affairs, politisk påverkan, är ofta nödvändig för att nå i mål med just din hjärtefråga eller affär. Det handlar om att ge dig och ditt företags frågor en skjuts framåt och hamna på agendan hos rätt person eller myndighet.

Hegeli Public Affairs huvudinriktning är att hjälpa företag och organisationer med analys, påverkan och insyn i kommunala processer och politiskt beslutsfattande. I en tid när politik, näringsliv och samhälle knyts närmare varandra är det extra viktigt att förstå dessa samband.

Vi förstår politikens mekanismer och är väl medvetna om hur de formella och informella beslutsprocesserna fungerar. Vi ger våra kunder möjligheter att etablera kontakter, påverka och upprätthålla goda relationer med politiker och andra beslutsfattare. Med vår unika kompetens och arbetssätt hjälper vi våra kunder till framgångsrika
 affärer genom att långsiktigt bygga relevanta samhällskontakter.

Välkommen till oss!