Vi är Hegeli Public Affairs

Ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stadsutveckling lägger grunden för ett framtida gott samhälle. Med ett brett kontaktnät och rätt kunskap stödjer Hegeli Public Affairs samarbetet mellan våra uppdragsgivare och de regionala och kommunala instanser som fattar beslut om hur den utvecklingen ska se ut och förverkligas. Våra mångfacetterade verktyg är nätverkande, omvärldsbevakning, analys, strategi och konceptutveckling. Vi optimerar projekt, väcker intresse, producerar väl underbyggda underlag för beslut, initierar möten och sprider kunskap om de politiska och administrativa processer som styr vårt samhällsbyggande.

I en tid när politik, näringsliv och samhälle knyts närmare varandra är det extra viktigt att förstå dessa samband.

Med vår unika kompetens och arbetssätt hjälper vi våra kunder till framgångsrika affärer genom att långsiktigt bygga relevanta samhällskontakter.

Välkommen till oss på Hegeli Public Affairs!